SRB - ENG    /     Kontakt  

Neteye M serija menadžment servera

Milestone MANAGEMENT solucija

Neteye Milestone sertifikat Neograničena Management solucija
Neteye Milestone sertifikat HDD redundansa
Neteye Milestone sertifikat Jednostavna implementacija
Neteye Milestone sertifikat Brza podrška and vreme isporuke
Neteye Milestone sertifikat Pre-instaliran Milestone Management

Neteye M serija Management servera
Neteye je Milestone verifikovan

Neteye M serija servera je idealno kompletno rešenje za XProtect Management dizajnirano da obezbedi pouzdan i kvalitetan nadzor.

Neteye M serija Management servera, sa 2 dostupna modela, lako se implementira i podržava sisteme do 300 i preko 300 kamera. Isporučuje se sa instaliranom Milestone XProtect Management komponentom i unapred je konfigurisan sa svim potrebnim podešavanjima da skrati vreme implementacije.

Neteye je dokazana solucija

DOKAZANA
SOLUCIJA

Neteye se isporučuje za veoma kratko vreme

VISOKA
RASPOLOŽIVOST

Neteye izuzetna podrška

KOMPLETNA
PODRŠKA

Neteye je dizajniran za video nadzor

DIZAJNIRAN
ZA VIDEO

NETEYE je 100%
plug&play uređaj

Savršen partner

Serveri iz Neteye M serije su opsežno testirani kako bi vam pružili pristupačno i potpuno rešenje sa nenadmašnom pouzdanošću. Sve hardverske komponente, uključujući i diskove, pažljivo su odabrane kako bi ispunile zahteve za pouzdanim upravljanjem sistemom. Management serija je jednostavna za implementaciju i namenjena je upotrebi sa više od 1000 kamera i daje vam sve što je potrebno da osigurate da se svaka instalacija završi bez ikakvih problema.

Oba M modela koriste isti hardver. Razlika je u preporuci Milestone-a da se za sisteme veće od 300 kamera upotrebi puna verzija Microsoft SQL servera (Standard Edition).

Neteye M-serija NVR uređaja

Milestone verifikacija

Gotovo svi Neteye uređaji su Milestone verifikovani (ne postoji verifikacioni proces za Milestone Management i Mobile server). Ovo znači da je kompletan odabrani hardver rigorozno testiran od strane stručnjaka kako bi obezbedili da do vas dodje perfektan uređaj za video menadžment i snimanje.

Oba Neteye M modela podržava snažan procesor koji omogućava brzu obradu podataka. Operativni sistem, Milestone XProtect Management i Microsoft SQL instalirani su na RAID zaštićenim diskovima, što znači da je pokretanje i funkcionisanje sistema brzo i neće biti ugroženo u slučaju kvara nekog od diskova.

Budući da još uvek ne postoji Milestone verifikacija Management servera, pobrinuli smo se da koristimo već verifikovani hardver iz drugih serija u Management seriji. Uz to, ovi serveri su interno detaljno testirani i prikazani broj kamera koje ovi serveri podržavaju je više nego realan.

Neteye sveobuhvatno rešenjePored toga, uz pomoć dodatnog modula integrisanog u Milestone (plug-in), koji je unikatan samo za Neteye uređaje, korisnik sada ima potpun pregled i stanje Neteye uređaja unutar Milestone korisničkog intefejsa gde će se, u slučaju kritičnih situacija, pojaviti alarmi sa opisom problema na Neteye uređaju.

I to nije sve. Svi Neteye uređaji imaju ugrađen medij unutar kućišta koji sadrži rezervnu kopiju dela Milestone VMS sistema koja se automatski kreira nakon što je instalacija operativnog sistema i Milestone VMS-a dovršena. Nakon toga, rezervna kopija Milestone baze podataka automatski se zapisuje na isti medij jednom u 24 sata. Ovo omogućava da se u slučaju kvara sistema kompletan Milestone VMS što pre obnovi i da se vrate sva podešavanja softvera koja nisu starija od 24 sata.

NETEYE
Milestone sertifikat

Pogledaj sertifikat
Neteye je Milestone sertifikovana solucija za ip video nadzor

Vodič
kroz NETEYE modele

Preuzmi vodič

Cenovnik
Cenovnik NETEYE mrežnih video snimača

Preuzmi cenovnik

Novosti
Novosti iz IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor