SRB - ENG    /     Kontakt  

Verifikacija

NETEYE verifikovani uređaji

Verifikacija NETEYE uređaja osigurava da će sistemi video nadzora dizajnirani sa bilo kojim verifikovanim Neteye uređajem u kombinaciji sa Milestone XProtect® VMS softverom moći da obradi zadate količine video materijala i da će biti u skladu sa serverskim preporukama Milestone-a. Neteye uređaje su verifikovali inženjeri iz kompanije Milestone.

Svi NETEYE uređaji testirani su koristeći najnoviju verziju Milestone XProtect Corporate.

Verifikacioni proces uopšte ne postoji za neke XProtect komponente kao što su Menadžment Server i Mobile server. Da bi obezbedili maksimalnu kompatibilnost Milestone softvera, tokom procesa optimizacije za Menadžment i Mobile servere uradili smo sledeće:

1. Za izgradnju ovih servera smo koristili verifikovane hardverske komponente iz već verifikovanih Neteye uređaja
2. Izveli smo nekoliko različitih temeljnih stres-testova


Imajući na umu realne performanse, deklarisali smo za koji broj kamera se mogu koristiti Neteye uređaji, slično rezultatima ispitivanja Milestone verifikacije. Takođe smo se potrudili da održimo sličan odnos između verifikovanog broja kamera sa realnim performansama. Opet, svaka navedena vrednost vezana za performanse za bilo koji od naših uređaja - verifikovan ili ne - može se skoro udvostručiti. Razlog je taj što su verifikacioni testovi i naši interni testovi sprovedeni pomoću veće rezolucije, većeg broja slika u sekundi i konstantne detekcije pokreta kako bi se testirali serveri. Takođe smo uzeli u obzir različite scenarije upotrebe sistema od strane krajnjih korisnika, uključujući one najnepovoljnije, na primer istovremeno gledanje snimljenog materijala sa svih kamera na sistemu.

Verifikovani NETEYE uređaji

ALL IN ONE NVR-ovi

NETEYE N10 NVR
NETEYE N30 NVR
NETEYE N50 NVR
NETEYE N80 NVR

RECORDING serveri

- NETEYE R10 NVR
- NETEYE R30 NVR
- NETEYE R50 NVR
- NETEYE R80 NVR

RADNE STANICE

- NETEYE C30 videowall driver
- NETEYE C60 videowall driver
- NETEYE S30 workstation
- NETEYE S60 workstation