Kako izabrati NVR uređaj pravih performasi?

3 kriterijuma – 3 načina – 3 puta

Deklarisani broj kamera je verovatno je prvi (a nažalost možda i jedini) kriterijum na osnovu kojeg se kupci odlučuju za izbor NVR-a. Proizvođači NVR uređaja performanse uređaja najčešće iskazuju brojem podržanih kamera ali… da li je deklarisan scenario u kome je predviđeno da NVR radi? Da li je to neki podrazumevani uobičajeni scenario korišćenja uređaja? Kako se NVR uređaj ponaša u specifičnim okolonostima npr. istovremeno snimanje video materijala na detekciju pokreta, monitoring sa više udaljenih lokacija, simultani pregled video arhive…

Drugi pristup je da se ukoliko je to moguće obratite proizvođaču video menadžment softvera (VMS) sa detaljnim zahtevima i zatražite od njih minimalne hardverske zaheve koje treba da ispuni NVR. Preporuka koju dobijete je dobra polazna tačka ali kako bi ste bili sigurni kako će se uređaj ponašati u realnom radu neophodno je istestirati performanse u različitim uslovima, različitim scenaijima i u nekom dužem vremenskom periodu (minimum 30 dana).

Treći pristup, a verovatno najsigurniji način, je da se odlučite NVR brend koji ima dugu istoriju i koji je temeljno testiran i verifikovan od strane proizvođača VMS-a. Brend koji ima dokazano dobru lokalnu podršku i inženjere sa neophodnim iskustvom u radu sa traženim VMS-om.

NETEYE TRUE PERFORMANCE

NETEYE NVR uređaji se proizvode od 2006. godine i posebno su optimizovani za Milestone XProtect VMS. Vrše se kontinualna testiranja i unapređenja. Kao dokaz posvećenosti i kvaliteta Milestone je proglasio NETEYE za Milestone GOLD tehnology partnera.

Milestone Verifikacija

Milestone verifikacija je proces u kome se pri jasno preciziranim uslovima i scenarijima NVR uređaji testiraju periodu od minimum 7 dana. Verifikacioni tim Milestone-a, za svaki pojedinačni uređaj, postavlja granične vrednosti pojedinih performansi koje NVR mora da ispuni u zadatom scenariju. Rezulatate testiranja potvrđuje Milestone i o tome izdaje zvaničnu potvrdu.

Način testiranja performansi

U laboratoriji NETEYE razvojnog centra formirano je test okruženje gde se testiraju se performanse u scenariju simultanog snimanja, pregleda sa više klijentskih radnih stanica, administracije sistema u isto vreme. Vrši se testiranje rada i sa instaliranim aplakacijama za video analitiku, kontrolu pristupa i sl.

Scenario u kome se vrši Milestone verifikacija je jasno definisan i po njemu verifikaciju vrše i ostali proizvođači NVR uređaja. Taj scenario ne uključuje simultani pregled snimljenog video materijala sa većeg broja radnih stanica, istovremenu administraciju sistema direkno na menadžment konzoli NVR uređaja, istovremeni rad drugih aplikacija (video analitika, kontrola pristupa i sl.) na NVR uređaju.

Deklarisane performanse

Prilikom deklarisanja performansi NETEYE uređaja strateška odluka je da testiran i preporučen broj kamera bude realan – a ne marketinški impozantan. Nismo iskazali brojeve koje smo mogli dostići Milestone verifikacijom, već brojeve koji omogućavaju sigurne i pouzdane performanse uređaja u svim scenarijima rada – drugim rečima TRUE PERFOMANCE.
Kada se odlučite za NETEYE NVR budite sigurni da će on ispuniti vaše trenutne zahteve, a vrlo verovatno i dodatne zahteve za proširenjima u narednom periodu.

Koji NETEYE model izabrati?

Potrudili smo se da pojednostavimo izbor uređaja. U 99% slučajeva dovoljno je da znate broj kamera i veličinu arhive ali ipak ako želite da budete 100% sigurni kontaktirajte nas. Kao što smo već napisali naši stručnjaci konstantno vrše testiranja i unapređenja performansi Neteye uređaja. Ukoliko vaš scenario odstupa od uobičajenog načina korišćenja najsigurniji način je da nas kontaktirate i izbegnete nedoumice i odgovornost – mi ćemo garantovati za performanse sistema!

Share this post