NETEYE SOFTWARE PACKAGE – NSP

Video nadzor – problemi u praksi

Način korišćenja sistema video nadzora i njegove osnovne komponente

Video monitoring odnosno video nadzor je postao deo svakodnevice. Na tržištu se može naći veliki broj softvera za video monitoring (VMS), od besplatnih softvera otvorenog koda do kvalitetnih, robusnih kakav je Milestone XProtect.

Svi softveri imaju jednu zajedničku osobinu, a to je potreba za hardverskom platformom na kojoj će se pokretati i izvršavati.

Neteye mrežni snimači su upravo jedan primer hardverske platforme čiji se razvoj prilagođava softverskom rešenju za video monitoring (Milestone XProtect) tako da VMS može da iskoristi hardverske resurse na najbolji, optimalan način bez nepotrebnog predimenzionisanja sistema što dalje povlači smanjenje troškova prilikom implementacije sistema video nadzora.

Koja je osnovna uloga sistema video nadzora?

Osnovna uloga sistema video nadzora jeste priklupljanje video sadržaja sa kamera i drugih video izvora, snimanje video sadržaja tj., skladištenje videa tako da se kasnije može pregledati. Dalje može se koristiti za video analitiku, alarmiranje korisnika i drugo…

Sve ovo omogućava korisniku da efektivno prati i reaguje na situacije iz njegovog domena delovanja a video sadržaj je osnova svega. Na osnovu navedenog, softver za video monitoring i hardverska platforma, ustvari, predstavljaju alat kojim se korisnik služi da bi obavljao posao video nadzora.

Ko obavlja nadzor samog sistema video nadzora?

Ko obavlja nadzor samog sistema video nadzora tj., hardverske platforme?
U većini slučajeva, niko. Sa stanovišta korisnika, odnosno operatera, činjenica da sistem pruža video sadržaj, prikazuje alarme tj., obavlja sve one funkcije koje su implementirane, sistem radi, ali šta se zapravo dešava sa hardverom i u kom je stanju, operater ne zna.
Instalacije video nadzora koje nemaju administratore samog sistema koji bi pratili ispravnost hardvera su izložene raznim oblicima problema koji mogu da nastanu, od toga da sistem ne radi, te da je potrebno duže vreme za oporavak sistema i glavni nedostatak je upravo gubitak “alata” koji korisnik koristi za obavljanje posla.

Upravo ovu situaciju odnosno odsustvo preventivnog delovanja NETEYE NSP pokušava da predupredi. Razvoj NETEYE mrežnih snimača se ne ogleda jedino u hardveru već i u softveru. NETEYE Software Package (NSP) predstavlja softversko rešenje razvijeno za neteye platformu koje za cilj ima da predupredi i smanji na najmanju moguću meru gore navedene probleme.

Šta je to NSP i kako radi?

NSP je paket od dve softverske komponente, NeteyeNotifier (windows servis) i NETEYE plugin za Milestone XProtect. Uloga NeteyeNotifier servisa je da komunicira sa hardverom, proverava ispravnost hardverskih komponenti kao i temperaturnih uslova u kojem hardver radi.
Informacije se dalje prenose do NETEYE plugin komponente koja omogućava kreiranje raznih pravila i alarma u okviru Milestone XProtect softvera.
Sistem video nadzora koji koristi NSP proširuje monitoring operatera i na samu hardversku platformu i na taj način operater biva obavešten u slučaju problema sa hardverom ili sa temperaturnim uslovima koji mogu nepovoljno da utiču na ispravnost samog hardvera. Pravovremeno obavešten operater može da reaguje u skladu sa propisanom procedurom i na taj način ili predupredi problem ili smanji vremenski period u kome bi sistem video nadzora bio nefuncionalan.

I još jedan primer za kraj…

Uzmimo samo primer da je u NVR uređaju koji se nalazi u drugoj prostoriji jedan disk ispao iz funkcije. Sa strane operatera koji vrši monitoring sistem i dalje radi, pa čak i snima ukoliko je disk bio konfigurisan u nekoj RAID konfiguraciji. Ukoliko ne postoji administrator sistema a to je najčešći slučaj u malim i instalacijama srednje veličine (ne retko i u velikim sistemima IT administratori nemaju nadzor nad hardverom sistema video nadzora) ovaj kvar će biti prijavljen tek kada dože do potpunog otkaza sistema a tada je oporavak dug i „bolan“. Najverovatnije će doći do gubitaka snimaka, možda i do gubitaka konfiguracije a to podrazumeva ponovnu instalaciju i konfiguraciju sistema a bekapa najverovatnije nema…Problem bekapa smo takođe pokušali da rešimo sa Recovery diskom u NETEYE snimačima ali o tome u drugom tekstu.
Važno je napomenuti i to da NSP prati distribuiranu arhitekturu tako da se sa jedne, centralne lokacije mogu pratiti statusi većeg broj neteye mrežnih snimača.

Koliko košta NSP?

NSP dolazi kao besplatan alat preinstaliran uz NETEYE mrežne snimače – potrebno je samo konfigurisati željene alarme u Milestone XProtect softveru.

Share this post