Neteye M serija menadžment servera

Milestone MANAGEMENT solucija

M serija
  • Neograničena Management solucija

  • HDD redundansa*

  • Jednostavna implementacija

  • Brza podrška i vreme isporuke

  • Pre-instaliran Milestone Management

Neteye M serija je idealno rešenje dizajnirano da obezbedi pouzdan i kvalitetan rad za XProtect Management servera.

Neteye M serija Management servera, sa trenutno 3 dostupna modela, lako se implementira i podržava sisteme do 300 i preko 300 kamera. NETEYE Management server isporučuje se sa instaliranom Milestone XProtect Management komponentom, testiran, optimizovan i unapred je konfigurisan sa svim potrebnim podešavanjima da skrati vreme implementacije.

DOKAZANA SOLUCIJA

VISOKA RASPOLOŽIVOST

KOMPLETNA PODRŠKA

DIZAJNIRAN ZA VIDEO

NETEYE – MILESTONE GOLD TECHNOLOGY PARTNER

Savršen partner

Serveri iz za NETEYE M serije su opsežno testirani kako bi vam pružili pristupačno i potpuno rešenje sa nenadmašnom pouzdanošću. Sve hardverske komponente, pažljivo su odabrane kako bi ispunile zahteve za pouzdanim upravljanjem sistemom. Management serija je jednostavna za implementaciju i namenjena je upotrebi sa više od 1000 kamera i daje vam sve što je potrebno da osigurate da se svaka instalacija završi bez ikakvih problema.

Neteye savršen partner-M serija

Rešenje za distribuirane i velike sisteme

Bilo da su u pitanju velike instalacije sa više stotina kamera ili instalacije sa većim brojem lokacija odvojen Milestone Management server je preporuka odnosno neophodnost. Dizjan sistema velikih ili distribuiranih sistema treba da je takav da ne postoje limitacijie u pogledu kasnijeg skaliranja-proširenja sistema. Arhitektura treba da je fleksibilna i distribuirana. Neophodno je korišćenje izdvojenih-namenskih servera za pojedine servise VMS-a (management server, event server, recording server…). Milestone management server služi za upravljanje čitavim sistemom video nadzora (menadžment kamera, korisnika, rekording servera…) i njegova dostupnost-redudantnost u takvim sistemima je od vitalnog značaja. Milestome Xprotect koristi Microsoft SQL server za sladištenje svih podataka sistema i potrebno je obezbediti neophodne resurse za negov nesmetan rad i dostupnost/redudantnost.

Uz pomoć NSP softvera integrisanog u Milestone, koji je unikatan samo za NETEYE uređaje, korisnik sada ima potpun pregled i stanje kompletnog sistema i svih povezanih NETEYE uređaja unutar Milestone korisničkog intefejsa gde će se, u slučaju kritičnih situacija, pojaviti alarmi sa opisom problema na NETEYE uređaju.

U svakom NETEYE serveru M serije nalazi se dodatni medij za skladištenje rezervne kopije podešavanja. Nakon instalacije Milestone XProtect Management servera, automatski se pokreće postupak kreiranja rezervne kopije baze i podešavanja i automatsko kopiranje počinje da radi na dnevnoj bazi. U slučaju kvara sistema, oporavak sistema može se obaviti za nekoliko minuta.

Modeli

Dokumentacija

IP VIDEO novosti

Registrujte se za prijem novosti iz sveta IP video nadzora